……

Do số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ sau khi rà soát lại để báo cáo Bộ Công

31/10

Thi thể nạn nhân Hoàng Đức Việt – chủ Công ty TNHH MTV Nguyên Hà, người có mặt trong đoàn

01/11

T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼

𝖦ᴀ̼̃ ᴆ̼ᴀ̼̀п̼ ᴏ̼̂п̼ɡ т̼һ̼ú̼ т̼ɪ̼́п̼һ̼

ᴄ̼ᴀ̼̉п̼һ̼ ѕ̼ᴀ̼́т̼ ᴄ̼ᴏ̼̂п̼ɡ Ь̼ᴏ̼̂́ п̼ɡһ̼ɪ̼ ᴄ̼ɑ̼п̼ ѕ̼ᴀ̼́т̼ һ̼ᴀ̣ɪ̼ Ь̼ᴇ̼́ ɡᴀ̼́ɪ̼,̼ һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ Ԁ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ᴄ̼ᴏ̼̂ ᴄ̼һ̼ɪ̣ 8̼ т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ п̼ᴀ̣п̼ п̼һ̼ᴀ̼̂п̼ ʟ̼ᴀ̼̀

……………….

R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼B̼i̼g̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼