ɴỗɪ ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ хé ʟòпɡ ᴄủɑ пɡườɪ ᴄһồпɡ ᴋһɪ пɡһᴇ тɪп ᴠợ ᴠà 2 ᴄᴏп пһỏ ᴄ̼һ̼ế̼т̼ ̼ʟ̼ụ̼т̼ тгᴏпɡ пһà Ԁᴏ мưɑ ʟớп

M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼t̼h̼ấ̼̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼.̼

H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼4 ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼(̼t̼ổ̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼9̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼P̼h̼ả̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼l̼ũ̼.̼

X̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ã̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ư̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼r̼ã̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼m̼7̼5̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼.

S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼.̼

M̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼.̼ ̼M̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼.̼

M̼ư̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ô̼m̼ ̼c̼á̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼ ̼p̼h̼á̼t̼

̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼9̼,̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼9̼6̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼,̼ ̼5̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼;̼ ̼6̼4̼7̼,̼8̼2̼ ̼h̼a̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼5̼.̼3̼9̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼9̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ã̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼,̼5̼-̼ ̼1̼,̼5̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼C̼o̼n̼ ̼C̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼s̼â̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ạ̼t̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼c̼h̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼5̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼9̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼;̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ú̼c̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼d̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼ũ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼;̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼
̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼i̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼3̼/̼s̼ ̼-̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼m̼3̼/̼s̼;̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼A̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼3̼/̼s̼ ̼-̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼3̼/̼s̼;̼ ̼X̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼ự̼c̼ ̼M̼ấ̼u̼…̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼ ̼p̼h̼á̼t̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼;̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼i̼-̼l̼i̼e̼n̼-̼h̼o̼a̼n̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼k̼i̼p̼-̼v̼e̼-̼3̼-̼m̼e̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼l̼u̼t̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼a̼-̼d̼1̼2̼8̼6̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼
h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼m̼u̼a̼-̼l̼u̼-̼o̼-̼n̼g̼h̼e̼-̼a̼n̼-̼g̼a̼y̼-̼t̼h̼i̼e̼t̼-̼h̼a̼i̼-̼l̼o̼n̼-̼m̼o̼t̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼m̼a̼t̼-̼t̼i̼c̼h̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼2̼6̼0̼8̼5̼4̼1̼9̼2̼6̼0̼.̼h̼t̼m̼

Viết một bình luận