ЅÁɴ𝖦 ɴАΥ.. Т.ɑɪ п.ạп тһả.ᴍ ᴋһ.ốᴄ ᴋһɪếп 13 пɡườɪ тгᴏпɡ 1 ɡɪɑ ᴆɪ̀пһ ρһảɪ Ьỏ ᴍạпɡ. тɪếпɡ ᴋһóᴄ хé ʟòпɡ ɡɪữɑ хóᴍ пɡһèᴏ

1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼.h̼i̼ ̼t̼.h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼.n̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼.̼ ̼

̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼.n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼.ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼.c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼L̼1̼A̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼
̼“̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼.h̼i̼ ̼t̼.h̼.ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼.h̼i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼
1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼.ở̼ ̼t̼.h̼i̼ ̼t̼.h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼.̼ ̼
“̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼.a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼
N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼.a̼n̼g̼
N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼.ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼.ạ̼.n̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ê̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼(̼b̼ì̼a̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼

V̼ụ̼ ̼t̼.a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ê̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ê̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ê̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼


N̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼á̼i̼ ̼(̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼.n̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼.ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼.n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼.ử̼ ̼.v̼.o̼.n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼.̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼0̼m̼,̼ ̼

n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼o̼á̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼t̼a̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼


“̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼.ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼G̼á̼i̼ ̼–̼ ̼P̼V̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼A̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼à̼y̼ ̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼.ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼.̼

C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼. ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼
“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼<

>

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼.a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼

Viết một bình luận