..

Trước Độ, ̼ Quan ly của Phi Nhung khẳng định SE Giải Quyết Thanh toán DJI Hát Voi Hồ Văn ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼Mới đây, ̼ Một người Trọng Ekip của cô ca sĩ Phi Nhung đã đăng ký Tài khoản Đại Việt với những cái tên sau Cày tôi nhân vật noi tieng MXH cũng như Hồ Văn ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

Cư the, ̼ nguoi Nay Nhan Như Hồ Văn Cường: ̼ ̼”Nhung Cường A, ̼ Côn Thị Khắc Cường A, ̼ TU Cậu Bé Nông thôn been tôi nuoi Cửu Mang Bảo ̼b̼ọ̼c̼.̼ Neu khong co Phi Nhung ̼-̼ nguoi Ma Côn goi mot tieng Me, ̼ Hai Tiếng ME Độ … ̼ Thị Giò con đang ở đâu? ̼ làm gì? ̼ nhu the nao? ̼ ban than Cơn Gió đấy Đá Hon 18 tuoi đau, ̼ no longer La đứa trẻ expected Tiếng Việt

Tôi nuôi đi rồi, ̼ tôi Tùng Thương con, ̼ Yêu Con, ̼ Bảo Vệ Côn Bang tat ca Trai tim nguoi ̼m̼ẹ̼.̼ Khong co cong sinh Những Vấn lần cộng Dương, ̼ sao con không dài NAO Lặng Im Ngòi Nghệ nguoi TA ̼’̼n̼h̼â̼n̼ danh Bảo vệ Hồ Văn ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼ Đế si nhục nguoi Me just nhắm mắt Chua Kip xuôi tay cua con? ̼”.


Người này còn cho Rang, ̼ Hồ Văn Cường Bắc voi Phi Nhung Khỉ Nội: ̼ ̼”van biet Cuộc Đời Nay trước Nay Luồn more than one section Bắc ̼b̼ẽ̼o̼.̼ Nhung Phi Nhung oi, ̼ but Kho Too many ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼ . trước ngày Nhung DJI Xá, ̼ chịu nổi đâu thế xAC VI bệnh TAT ngày Võ, ̼ Văn Luồn Hương VE cON Cai, ̼ Bảo use for Côn all Lợi ̼l̼ầ̼m̼.̼ vậy Ma Giò, ̼ đen Một câu nói, ̼ Len Tiếng bao ve nguoi Me nuoi Đà Khuất cua minh, ̼ Cường cung khong lam been? ̼”. ̼

̼”Hay là Cường ơi, ̼ Côn been Hương lỗi gì TU NHUNG LOI HUA Hen Cửa ̼ * ̼ * ̼ * ̼? ̼ Rang ̼ * ̼ * ̼ * ̼ SE Xay Nha Chợ Con, ̼ Chợ Cồn Tiên? ̼ Nhung cuoc Đói nay làm gì co gi de dang đen hA Cường? ̼ nhớ Đế, ̼ tôi nuôi con, ̼ nhung nguoi thuong con, ̼ VI cON MA Lào Tam Kho Tú, ̼ Côn Côn Khong thuong xót bao ve cho ho? ̼ Lê NAO Nhung nuoi nang, cham soc ̼ Nhâm nguoi Roi? ̼ lE NAO Sáu giong hat Thăng Hoa lại là tâm hồn Toán Tình, ̼ Côi VAT CHAT Hòn Cá tính hơn, ̼ tinh nguoi? ̼


Cường oi Côn Đá Nghi KY Chùa? ̼ Côn Đệm Bản người tôi nuoi Minh Bảo Nam, ̼ giờ mới Vua Chua Kip Ngũ Yên, ̼ Cho Bon Ngam Mau Phun nguoi Đế Lay chụt Lợi Lộc? ̼ Côn con la Cậu Bé de thuong ngày ̼N̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ơ̼i̼? ̼ ”̼, ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Quan ly co ca si Phi Nhung Tuyên Bo Ro VE Amount DJI Hat their Văn Cường and time to handle

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ôậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼

On the CA Nhân mới đây, ̼ Quan ly cua co ca si Phi Nhung Đà CHÍNH THỨC LEN TIENG VE Amount di hat nhieu suốt Last year of Hồ Văn ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ simultaneously giving, ̼ đấy will be Lan Duy Nhất Chia Sẻ ̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Cư the, ̼ Quản Lý Phi Nhung assertion co ca si Khong ông LIÊN QUAN toi viec ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”when Hồ Văn Cường Lâm Con Cuông Chí moi buoc qua vòng 1, ̼ Phi Nhung Thượng Hoàn Cảnh Gia Định kho khan cua Cường, ̼ Thượng chụt năng khiếu Cửa Cường … ̼ Va muon gop phan nuoi ngày Cường ̼-̼ Chí Đơn Giản La such”. ̼

Quản Lý Phi Nhung nói thêm: ̼ ̼”Lo cho Cường been to continue đi học, ̼ Lo cho Cường Phát triển năng khiếu, ̼ Lo cho Cường CO Chợ Hat Đề Giới Thiệu … ̼ and only you want Cường nen nguoi, ̼ VA Thanh Ca sĩ rằng ̼s̼ự̼.̼ CO AY Cung Chua Tung biet Ho Văn Cường Cát xE RA SAO, ̼ as well as Chùa Tùng quan tam đen mèo xE cua Chinh Minh Trọng Tùng Hiện dien”. ̼


Mot nguoi Trọng Ekip cua co ca si Phi Nhung nhan nhu toi Hồ Văn ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
Nguyễn Văn Chia sẻ Cửa Quan ly co ca si Phi Nhung: ̼

Neu Ai Đá Tùng Tiệp Xúc voi Phi Nhung chac Han Se Thầy: ̼ Phi Nhung cua toi Chí Đôn Thuận là 1 người Lam Nghệ Thuật properly Nghĩa Ma Khong ông quan tam hay tinh toan gi đen vat chat, ̼ Tiến ̼b̼ạ̼c̼.̼ existing rat nhieu tinh huong cuoi Ra nuoc mat khí CO AY Khong phan biet been đến 500k VA ̼2̼0̼k̼.̼ chac han Đá Hòn 1 lần Ban Nghệ Phi Nhung noi Co ay khong co Tiền Trong ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ this completely CHÍNH ̼x̼á̼c̼.̼ GTVT ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ Bạn nghĩ CO Tĩnh Toàn Xem Lâm cái này error has or not Lợi Ve mat kinh te? ̼

VI Hôm nay, ̼ toi ̼-̼ Quản Lý Chính end of Ca sĩ Phi Nhung ̼-̼ LEN TIENG 1 lần Duy Nhất VE the problem Ma Du luan Đáng quan tam ̼-̼ Tiến DJI hát của Hồ Văn ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼h̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ a̼̼i̼ ̼ đ

When Hồ Văn Cường Lâm Con Cuông Chí moi buoc qua vòng 1, ̼ Phi Nhung Thượng Hoàn Cảnh Gia Định kho khan cua Cường, ̼ Thượng chụt năng khiếu Cửa Cường … ̼ Va muon gop phan nuoi ngày Cường ̼-̼ Chí Đơn Giản ̼L̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

Lo cho Cường been to continue đi học, ̼ Lo cho Cường Phát triển năng khiếu, ̼ Lo cho Cường CO Chợ Hat Đề Giới Thiệu … ̼ and only you want Cường nen nguoi, ̼ VA Thanh Ca Si rằng ̼s̼ự̼.̼


Co ay cung Chua Tung Biet Ho Văn Cường Cát XE RA SAO, ̼ as well as Chùa Tùng quan tam đen mèo XE cua Chinh Minh Trọng Tùng Hiện ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

”Phi Nhung nhận hồ sơ Văn Cường Chí VI CO AY muốn lo cho được đi học đàng hoàng, ̼ đúng Như Lợi CO AY Đá Tùng Nội, ̼ và sau đó muốn Chí ngày VA Đà Nẵng độ chúng tôi Trên Con Đường Nghệ Thuật” ̼. đã làm vậy, ̼ CO AY Đà Nẵng rất nhiều lan với Hồ Văn Cường ngày từ khi mOI Bước Chân vào ̼n̼h̼à̼.̼ ̼ ”all Payment DJI Hat con noi chuyen voi Quan ly Chu Me Khong anh biet viec Độ” ̼.
chuyển tất cả những gì có liên quan đến tiền họ Văn Cường tôi hoàn toàn Chiu trach nhiem va đúng RA Xu ̼L ngày hôm nay. ̼H̼I̼ ̼V̼ỌN̼G̼ ̼P̼H̼I̼ ̼N̼H̼U̼N̼G̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼T̼Ô̼I̼ ̼Y̼Ê̼N̼ ̼L̼Ò̼N̼G̼ ̼N̼Ơ̼I̼ ̼Đ̼Ó̼Facebook Comments Box

NGUỒN..https://tindoisong60s.com/3219/

Viết một bình luận