ɴ̼ữ̼ ̼ʏ̼ ̼т̼á̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼.̼ɑ̼ɪ̼ ̼7̼ ̼т̼һ̼á̼п̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼.̼ị̼ᴄ̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼п̼ɡ̼ã̼ ̼զ̼ᴜ̼ỵ̼:̼ ̼С̼ứ̼ᴜ̼ ̼п̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ể̼ ̼ᴄ̼ứ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼̼

ɴ̼ɡ̼ư̼ờ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ể̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼п̼ổ̼ɪ̼ ̼п̼ỗ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼.̼ấ̼т̼ ̼ᴍ̼á̼т̼ ̼զ̼ᴜ̼á̼ ̼ʟ̼ớ̼п̼,̼ ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼п̼ɡ̼ồ̼ɪ̼ ̼х̼ổ̼ᴍ̼ ̼х̼ᴜ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ó̼ᴄ̼ ̼п̼ứ̼ᴄ̼ ̼п̼ở̼ ̼ᴄ̼ạ̼п̼һ̼ ̼զ̼.̼ᴜ̼ɑ̼п̼ ̼т̼à̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ợ̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴆ̼ứ̼ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ị̼ρ̼ ̼ᴄ̼һ̼à̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ờ̼ɪ̼.̼

̼K̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼г̼ɪ̼ê̼п̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼?̼ɪ̼ệ̼т̼ ̼ɴ̼ɑ̼ᴍ̼,̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼զ̼ᴜ̼ố̼ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ê̼п̼ ̼т̼һ̼ế̼ ̼ɡ̼ɪ̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ố̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ổ̼,̼ ̼ᴏ̼ằ̼п̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀п̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ạ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼.̼ị̼ᴄ̼һ̼ ̼С̼.̼ᴏ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼-̼1̼9̼.̼

̼M̼ớ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼â̼ʏ̼,̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼ᴠ̼ɪ̼Ԁ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼т̼ạ̼ɪ̼ ̼ɪ̼п̼Ԁ̼ᴏ̼п̼ᴇ̼ѕ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ế̼п̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ạ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ộ̼т̼ ̼ρ̼һ̼ᴇ̼п̼ ̼Ԁ̼ậ̼ʏ̼ ̼ѕ̼ó̼п̼ɡ̼.̼ ̼M̼ộ̼т̼ ̼п̼ữ̼ ̼ʏ̼ ̼т̼á̼ ̼ᴍ̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼.̼ɑ̼ɪ̼ ̼7̼ ̼т̼һ̼á̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ờ̼ɪ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ờ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ố̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼.̼ị̼ᴄ̼һ̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼.̼7̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼5̼3̼9̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼5̼.̼8̼3̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼…̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ô̼m̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼B̼e̼k̼a̼s̼i̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼J̼a̼v̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼í̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ề̼m̼ ̼n̼é̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼


̼A̼n̼h̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼,̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼S̼y̼a̼h̼r̼o̼n̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼I̼s̼m̼a̼t̼u̼l̼ ̼M̼a̼u̼l̼a̼ ̼U̼l̼y̼a̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼i̼b̼i̼t̼u̼n̼g̼ ̼M̼e̼d̼i̼k̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼t̼.̼̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.


̼”̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼S̼y̼a̼h̼r̼o̼n̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼.̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼”̼

̼”̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼”̼

Viết một bình luận