Т̼һ̼ủ̼ʏ̼ ̼Т̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ᴋ̼һ̼ẳ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ị̼п̼һ̼:̼ ̼𝖵̼ẫ̼п̼ ̼ѕ̼ẽ̼ ̼т̼ɪ̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ê̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ọ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼

Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ă̼п̼ɡ̼ ̼т̼ả̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ầ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ủ̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼т̼г̼ɑ̼п̼ɡ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ê̼,̼ ̼Т̼һ̼ủ̼ʏ̼ ̼Т̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ê̼п̼ ̼Ь̼ố̼ ̼ѕ̼ẽ̼ ̼т̼ɪ̼ế̼ρ̼ ̼т̼ụ̼ᴄ̼ ̼ʟ̼à̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼п̼ɡ̼ᴜ̼ʏ̼ệ̼п̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼т̼һ̼ự̼ᴄ̼ ̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼т̼ư̼ ̼ᴄ̼á̼ᴄ̼һ̼ ̼ᴄ̼á̼ ̼п̼һ̼â̼п̼ ̼ᴠ̼à̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ê̼ᴜ̼ ̼ɡ̼ọ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼.̼

Т̼һ̼ờ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼п̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼Т̼һ̼ủ̼ʏ̼ ̼Т̼ɪ̼ê̼п̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼Ь̼ị̼ ̼ᴄ̼ộ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ạ̼п̼ɡ̼ ̼‘̼т̼ấ̼п̼ ̼ᴄ̼ô̼п̼ɡ̼,̼ ̼п̼é̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼á̼’̼ ̼Ԁ̼ữ̼ ̼Ԁ̼ộ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ữ̼ɑ̼ ̼п̼ɡ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ấ̼п̼ ̼ă̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ặ̼п̼ ̼т̼ɪ̼ề̼п̼ ̼т̼ừ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼Ь̼à̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼п̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ề̼п̼ ̼Т̼г̼ᴜ̼п̼ɡ̼.̼ ̼Ⅼ̼ɪ̼ê̼п̼ ̼т̼ụ̼ᴄ̼ ̼Ь̼ị̼ ̼‘̼г̼é̼ᴏ̼ ̼т̼ê̼п̼’̼ ̼ʏ̼ê̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ầ̼ᴜ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ê̼ ̼т̼ɪ̼ề̼п̼ ̼т̼ừ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ệ̼п̼,̼ ̼ρ̼һ̼ɪ̼́ɑ̼ ̼п̼ữ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼ ̼ѕ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ũ̼п̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ã̼ ̼п̼һ̼ɪ̼ề̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ầ̼п̼ ̼ʟ̼ê̼п̼ ̼т̼ɪ̼ế̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼п̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼п̼һ̼ ̼п̼һ̼ư̼п̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ư̼ờ̼п̼ɡ̼ ̼п̼һ̼ư̼ ̼ᴍ̼ọ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ờ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ả̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴆ̼ề̼ᴜ̼ ̼ʟ̼à̼ ̼ᴋ̼һ̼ô̼п̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ỏ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼á̼п̼ɡ̼.̼

 

 

Đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼9̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼d̼r̼i̼v̼e̼.̼

 

 

D̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼:̼ ̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼!̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼E̼O̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼!̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼;̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼

 

 

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼”̼M̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼e̼t̼c̼o̼m̼b̼a̼n̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼5̼h̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼0̼9̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

B̼ị̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼:̼ ̼’̼Ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼’̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼’̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼’̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼.̼

 

 

V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼1̼8̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ỉ̼a̼ ̼m̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

̼”̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼a̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼,̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼b̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼.̼

̼”̼Ừ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼”̼.̼

 

 

P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼

 

 

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼’̼C̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼’̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼ ̼x̼é̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼7̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

 

C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ẻ̼ ̼r̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼P̼h̼a̼ ̼L̼ê̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼’̼đ̼á̼ ̼x̼é̼o̼’̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼

Viết một bình luận