……

Do số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên cứu trợ sau khi rà soát lại để báo cáo Bộ Công

.

Р̼һ̼ẫ̼п̼ ̼п̼ộ̼:̼ ̼B̼ả̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ẫ̼ᴜ̼ ̼ɓ̼ó̼ρ̼ ̼ᴄ̼ổ̼,̼ ̼Ԁ̼ù̼п̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼â̼п̼ ̼ƌ̼ạ̼ρ̼ ̼ʟ̼ê̼п̼ ̼п̼ɡ̼ự̼ᴄ̼ ̼ɓ̼é̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼1̼8̼ ̼т̼һ̼á̼п̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̼ổ̼ɪ̼ ̼ƌ̼ế̼п̼ ̼ᴄ̼һ̼ế̼т̼ Т̼һ̼ấ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼һ̼á̼ᴜ̼

28.10:

Ông Lê Tùng Vân – chủ trì Tịnh thất Bồng Lai đã gửi lời nhắn nhủ cuối cùng tới bà

..

Lãnh đạo Ban Trị sự PGVN tỉnh Long An khẳng định, “Tịnh thất bồng lai” không phải cơ sở tôn

.

TS: Vũ τʜυ Hương lên tiếng ” Gia đình em HVC là 1 lũ vô ơn hám của, ăn cháo

2

T̵h̵ầ̵n̵ ̵Đ̵ồ̵n̵g̵ ̵T̵i̵ê̵n̵ ̵T̵r̵i̵   “̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼”̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼:̼ ̼”̼V̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼